Holstres suure järve ääres asub koolimaja ....

Mitmed silmapaarid jälgisid 13. juunil järve kaldal, kuidas tuli Paistust saabus ja seejärel paadiga üle vee sõitis. Kaldal võtsid tule vastu vallavanem Alar Karu ja õpetaja Marika Kivistik. Rein Pärtma lõõtspillilugude saatel liikus tuli kaldast käest-kätte Adamsoni mälestuskivi juurde.

Järgnes vallavanema tervituskõne ning kontsert laulude, pillilugude ja tantsuga. Kontserdi lõpuks süütasid laulupeo tulest meie küünla küla aukodanikud Õilme Muni ja Helve Hrabrova.

Jääme pikisilmi ootama laulu- ja tantsupidu, kus osalevad ka meie kooli tantsulapsed.

Tule vastuvõtmise korraldas Holstre Pere Selts.

 

2019 06 13 Laulupeo tuli Holstres 030

 

 

Pole vist möödunud ühtegi maakonna laulu- ja tantsupidu, kus ei osaleks ka meie kooli õpilased. Seekord olid need suuremad tantsulapsed, kes kuuluvad tantsurühma Paistu Noored.

Juba eelneval päeval käidi Viljandis proovi tegemas. Peopäev oli üsna pikk ja väga palav. Sellest hoolimata olid taaskord kõik osalejad väga tublid. Proovid läksid ladusalt ja esinemine tuli välja väga hästi. 

Aitäh tantsulastele, õpetaja Kristile, õpetaja Ainole, õpetaja Anule ja lapsevanematele!

Ees ootab tantsupidu Tallinnas. Soovime selleks kõikidele asjaosalistele jõudu!

2019 06 08 Maakonna tantsupeol

Tantsurühm Paistu Noored