erasmus

 

Holstre kool on saanud võimaluse osaleda Euroopa Liidu  poolt rahastatud rahvusvahelises koolide koostööprojektis. Projekti nimi BEST tuleneb projekti inglisekeelse nime esitähtedest BEnterprising, Succeed Together ehk eesti variandis „ Olles ettevõtlikud, oleme  edukad üheskoos“.

Aastane eeltöö partnerkoolidega Ühendkuningriigi eestvedamisel ja edu  ERASMUS PLUS  KA-2 projektikonkursil,  on andnud  Holstre koolilastele võimaluse kahe aasta  vältel  saada teadmisi ettevõtlusest, isikliku karjääri planeerimisest kuni õpilasfirma tegutsemiseni. Samad tegevused toimuvad üheaegselt kõigis seitsmes partnerkoolis: Maltal, Ühendkuningriikides, Eestis, Poolas, Norras, Itaalias, Kreekas. Projekti käigus toimuvad interaktiivsed tegevused, kohtumised ettevõtjatega erinevad õppimisüritused, mis arendavad õpilaste, kriitilist mõtlemist, vastutustunnet, meeskonnatöö-, ettevõtlus- ja keeleoskust. Rahvusvaheliste kohtumiste ühistegevused annavad võimaluse  kokku 12  õpilasele osaleda  partnerkoolide ettevõtlusalastes õppeprogrammides  Ühendkuningriikides, Norras  ja Poolas.

 

Projekti BEST tegevused 2015-2016 õppeaastal.pdf

 

www.best-project.eu