Õppetöö

Konsultatsiooniajad


õppeaine

klass

nädalapäev

kellaaeg

eesti keel, loodusõp

matemaatika

inglise keel

I

I-II

II- IV

kolmapäev

13.55-14.40

 vene keel

 matemaatika

V- IX

IV

esmaspäev

 teisipäev

E- T 14.00- 14.45

eesti keel

loodusõpetus 

matemaatika

II- IV

II

III

esmaspäev 

 esmaspäev                             

E 13.00-13.45

E 12.10- 12.55

vene keel

(indiv õppekava)

IX

neljapäev

13- 14.00

eesti keel ja kirjandus

V- IX

esmaspäev

E 13.55-14.40 

T-K  kokkuleppel

matemaatika ja

füüsika

V- IX

 

esmaspäev

neljapäev

13.55-14.40 (Stuudiumis eelregistreerimine)

13.00-13.45 (Stuudiumis eelregistreerimine)

inglise keel

V- IX

kolmapäev

13.55- 15.30

ajalugu

ühiskonnaõpetus

V- IX

VI, IX

kolmapäev

neljapäev

14.45- 15.00

13.00- 15.00

loodusõpetus

bioloogia

inimeseõpetus

III- VI

VII- IX

V- VIII

reede

13.00-15.00

E kokkuleppel

kehaline kasvatus

I- IX

neljapäev

14.45-15.30 (kokkuleppel)

keemia

loodusõpetus

VIII- IX

VII

kolmapäev

14.00-14.45

14.45- 15.30 (kokkuleppel)

muusika

I- IX

kolmapäev

14.45-15.30 (kokkuleppel)

geograafia

VII- IX

teisipäev

14-15.30

 käsitöö, kodundus

tööõpetus

V- IX

I- IV

esmaspäev

teisipäev

14-14.45

(kokkuleppel)

töö-ja tehnoloogiaõpetus

V- IX

esmaspäev

14.00- 15.00 (kokkuleppel)

kunstiõpetus

I- VII

neljapäev ja reede

13.55- 14.40 (kokkuleppel)

kunstiõpetus

VIII

 

kokkuleppel

joonestamine

IX

 

kokkuleppel

õppeaine

klass

nädalapäev

kellaaeg

eesti keel, loodusõp

matemaatika

inglise keel

I

I-II

II- IV

kolmapäev

13.55-14.40

 vene keel

 matemaatika

V- IX

IV

esmaspäev

 teisipäev

E- T 14.00- 14.45

eesti keel

loodusõpetus 

matemaatika

II- IV

II

III

esmaspäev 

 esmaspäev                             

E 13.00-13.45

E 12.10- 12.55

vene keel

(indiv õppekava)

IX

neljapäev

13- 14.00

eesti keel ja kirjandus

V- IX

esmaspäev

E 13.55-14.40 

T-K  kokkuleppel

matemaatika ja

füüsika

V- IX

 

esmaspäev

neljapäev

13.55-14.40 (Stuudiumis eelregistreerimine)

13.00-13.45 (Stuudiumis eelregistreerimine)

inglise keel

V- IX

kolmapäev

13.55- 15.30

ajalugu

ühiskonnaõpetus

V- IX

VI, IX

kolmapäev

neljapäev

14.45- 15.00

13.00- 15.00

loodusõpetus

bioloogia

inimeseõpetus

III- VI

VII- IX

V- VIII

reede

13.00-15.00

E kokkuleppel

kehaline kasvatus

I- IX

neljapäev

14.45-15.30 (kokkuleppel)

keemia

loodusõpetus

VIII- IX

VII

kolmapäev

14.00-14.45

14.45- 15.30 (kokkuleppel)

muusika

I- IX

kolmapäev

14.45-15.30 (kokkuleppel)

geograafia

VII- IX

teisipäev

14-15.30

 käsitöö, kodundus

tööõpetus

V- IX

I- IV

esmaspäev

teisipäev

14-14.45

(kokkuleppel)

töö-ja tehnoloogiaõpetus

V- IX

esmaspäev

14.00- 15.00 (kokkuleppel)

kunstiõpetus

I- VII

neljapäev ja reede

13.55- 14.40 (kokkuleppel)

kunstiõpetus

VIII

 

kokkuleppel

joonestamine

IX

 

kokkuleppel