Meie koolist

Õppeaasta eesmärgid


2021 /2022 õa moto:

LIIGUME TEADMISTE SUUNAS. 

 

Õppeaasta üldeesmärgid: 

Arendada õpilastel õpioskusi ja sotsiaalseid oskusi  tunni- ja tunniväliste tegevuste kaudu

Toetada õpilaste aktiivsust, algatust, vastutustunnet, individuaalsust ja analüüsioskust

Jätkata osalemist väärtuskasvatuse programmis KiVa 1.- 9.klassile 

Teadvustada tervislikku eluviisi, sealhulgas pöörata tähelepanu hügieenile

Rakendada ja arendada programmi „Liikuma kutsuv kool“

Kujundada hooliv ja viisakas suhtlemine

Tutvustada meie riigi ja kooli ajalugu, väärtustada tähtpäev ja traditsioone. 

Kasutada digilahendusi õppetöös ning arendada õpilaste ja õpetajate digioskusi

Täita ja täiendada  Holstre kooli arengukava aastateks 2020-2024

Koostada kooli riskianalüüs 

Jätkata projektitegevustega: KIK, Teater maale jt

2021 /2022 õa moto:

LIIGUME TEADMISTE SUUNAS. 

 

Õppeaasta üldeesmärgid: 

Arendada õpilastel õpioskusi ja sotsiaalseid oskusi  tunni- ja tunniväliste tegevuste kaudu

Toetada õpilaste aktiivsust, algatust, vastutustunnet, individuaalsust ja analüüsioskust

Jätkata osalemist väärtuskasvatuse programmis KiVa 1.- 9.klassile 

Teadvustada tervislikku eluviisi, sealhulgas pöörata tähelepanu hügieenile

Rakendada ja arendada programmi „Liikuma kutsuv kool“

Kujundada hooliv ja viisakas suhtlemine

Tutvustada meie riigi ja kooli ajalugu, väärtustada tähtpäev ja traditsioone. 

Kasutada digilahendusi õppetöös ning arendada õpilaste ja õpetajate digioskusi

Täita ja täiendada  Holstre kooli arengukava aastateks 2020-2024

Koostada kooli riskianalüüs 

Jätkata projektitegevustega: KIK, Teater maale jt