Koolielu

Vabad töökohad


Holstre Kool võtab tööle:

 

LASTEAIAÕPETAJA (1,0 koormusega)

TÖÖ-JA TEHNOLOOGIA ÕPETAJA (0,26 koormusega)

 

Kui oled koostööaldis, väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega ning tunned soovi ja tahet töötada laste keskel, siis palun saada enda  CV, avaldus ja kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 11. augustiks e-posti aadressile direktor@holstrekool.ee

Tööle asumise aeg 23. august 2021

Info telefonil 53034198

 

Holstre Kool võtab tööle:

 

LASTEAIAÕPETAJA (1,0 koormusega)

TÖÖ-JA TEHNOLOOGIA ÕPETAJA (0,26 koormusega)

 

Kui oled koostööaldis, väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega ning tunned soovi ja tahet töötada laste keskel, siis palun saada enda  CV, avaldus ja kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 11. augustiks e-posti aadressile direktor@holstrekool.ee

Tööle asumise aeg 23. august 2021

Info telefonil 53034198