Uudised

Alates 17. maist on kõik klassid taas kontaktõppel. 13. mai Huvijuht


Alates esmaspäevast, 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel. Kontaktõpet läbi viies tuleb järgida üldisi ohutusmeetmeid.

https://www.hm.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-haridus-ja-noortevaldkonna-piirangute-leevendused

Meie koolis jätkub õpe tavapärase tunniplaani alusel. Jälgi ilmastikku ja kasuta sellele vastavaid riideid-jalanõusid. Ole valmis tundide ja vahetundide läbiviimiseks õues.

Rõõmsa jällenägemiseni esmaspäeval!

 

Alates esmaspäevast, 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel. Kontaktõpet läbi viies tuleb järgida üldisi ohutusmeetmeid.

https://www.hm.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-haridus-ja-noortevaldkonna-piirangute-leevendused

Meie koolis jätkub õpe tavapärase tunniplaani alusel. Jälgi ilmastikku ja kasuta sellele vastavaid riideid-jalanõusid. Ole valmis tundide ja vahetundide läbiviimiseks õues.

Rõõmsa jällenägemiseni esmaspäeval!