Uudised

Distantsõpe alates 11. märtsist 11. märts Eve All


Tulenevalt Vabariigi Valituse korraldusest, suundub Holstre Kool distantsõppele alates neljapäevast, 11. märtsist. Distantsõppel on kogu kool. Õppetöö toimub tunniplaani alusel, õpilastel on kohustus ja õigus kasutada Stuudiumi, täita õppeülesandeid, esitada kodutöid, osaleda veebitundides. Õpetajad on valmis õppijaid toetama, aitama, küsimustele vastama tööpäevadel õppetundide ajal.
Hariduslike erivajadustega õpilased jäävad esialgse plaani järgi distantsõppele 11.-19.märts.

 

Holstre Kooli distantsõppe korraldus
Lugupidamisega
Marika Kivistik,
õppealajuhataja

Tulenevalt Vabariigi Valituse korraldusest, suundub Holstre Kool distantsõppele alates neljapäevast, 11. märtsist. Distantsõppel on kogu kool. Õppetöö toimub tunniplaani alusel, õpilastel on kohustus ja õigus kasutada Stuudiumi, täita õppeülesandeid, esitada kodutöid, osaleda veebitundides. Õpetajad on valmis õppijaid toetama, aitama, küsimustele vastama tööpäevadel õppetundide ajal.
Hariduslike erivajadustega õpilased jäävad esialgse plaani järgi distantsõppele 11.-19.märts.

 

Holstre Kooli distantsõppe korraldus
Lugupidamisega
Marika Kivistik,
õppealajuhataja