Uudised

Koolikorraldus alates 3. maist 02. mai Eve All


Uuel nädalal 3.-7. mai algab õppetöö osaliselt kontaktõppes, osaliselt jätkub distantsõppes.
Esmaspäevast, 3. maist on lubatud valitsuse korraldusega õppetööle klassid I, II, III, IV ja IX klass. Samuti jätkavad õppimist koolimajas tugipersonaliga need V- VIII klassi õpilased, kes osalesid distantsõppe perioodil õppetööl koolimajas.

Klassidel V- VIII jätkub järgmisel nädalal distantsõpe veebitundidega ja iseseisva õppimisega. Võimalik, et klassid V- VIII naasevad õppetööle kontaktõppes alates 10. maist, kuid täpsem korraldus selgub järgmise nädala jooksul.

Info leiate ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt: https://www.hm.ee/et/koroona

Lugupidamisega
Marika Kivistik
õppejuht

Uuel nädalal 3.-7. mai algab õppetöö osaliselt kontaktõppes, osaliselt jätkub distantsõppes.
Esmaspäevast, 3. maist on lubatud valitsuse korraldusega õppetööle klassid I, II, III, IV ja IX klass. Samuti jätkavad õppimist koolimajas tugipersonaliga need V- VIII klassi õpilased, kes osalesid distantsõppe perioodil õppetööl koolimajas.

Klassidel V- VIII jätkub järgmisel nädalal distantsõpe veebitundidega ja iseseisva õppimisega. Võimalik, et klassid V- VIII naasevad õppetööle kontaktõppes alates 10. maist, kuid täpsem korraldus selgub järgmise nädala jooksul.

Info leiate ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt: https://www.hm.ee/et/koroona

Lugupidamisega
Marika Kivistik
õppejuht