Uudised

Õppetöö korraldus alates 18. maist 17. mai Eve All


ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE HOLSTRE KOOLI SISERUUMIDES ALATES 18. MAIST COVID- 19 PERIOODIL

 valdavalt jätkub distantsõpe seniste kokkulepitud reeglite järgi;


 kontaktõpe toimub direktori käskkirjaga määratud õpilastele viiel päeval nädalas eriolukorrareegleid järgides;


 kontaktõpe koolimajas toimub kell 9.00-15.00, iga päev on majas kolm aineõpetajat, link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-kjpDCtimjxKQUDb4rqLd8da_4VrY8yBiJ_3xAfNJo/edit#gid=0


 koolis tagatakse isikukaitsevahendid (võib tulla ka oma isikliku (korduvkasutatava) maski või visiiriga), ruumide desinfitseerimine ja õhutamine, koolilõuna;


 vastavalt kooli õppekavale hinnatakse õpilasi kokkuvõtvalt numbriliste hinnetega, erandiks on 3. trimester, kus võib kasutada arvestatud/mittearvestatud hinnangut;


 aastahinne pannakse välja kolme trimestri hinnete ja hinnangute kokkuvõtteks, kus oluline kaal on 1. ja 2. trimestri hinnetel;


 õpilaste käitumisele III trimestril hinnangut ei anta;


 hoolsuse hindamise aluseks on suhtumine õppetöösse, milles kajastub eelkõige õpilase kohusetunne ja kokkulepete täitmine;


 õppeaasta lõpeb 1.- 8. klassile 5. juunil, ühist õppeaasta lõpetamist kogu kooli õpilastega sel õppeaastal ei toimu;


 õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise või täiendavale õppetööle jätmise;


 loovtööde kaitsmine toimub 28.mail 10.00 üleval saalis;


 9. klassi viimane koolipäev on 27. mai, millele järgneb vajadusel täiendav õppetöö neile, kellele ei saa välja panna positiivseid aastahindeid;


 klassiekskursioone sel kevadel ei toimu;


 2019/2020 õppeaastal 9.klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel;


 13.juunil toimub 9.klassi lõpuaktus kooli võimlas. Arvestatakse Eesti Vabariigi poolt kehtestatud tingimustega. Aktusele oodatakse lõpetaja kahe pereliikmega;


 õpikute tagastamine ajavahemikus 1. – 6. juuni (täpsema info edastab raamatukogu juhataja Stuudiumisse).

ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE HOLSTRE KOOLI SISERUUMIDES ALATES 18. MAIST COVID- 19 PERIOODIL

 valdavalt jätkub distantsõpe seniste kokkulepitud reeglite järgi;


 kontaktõpe toimub direktori käskkirjaga määratud õpilastele viiel päeval nädalas eriolukorrareegleid järgides;


 kontaktõpe koolimajas toimub kell 9.00-15.00, iga päev on majas kolm aineõpetajat, link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-kjpDCtimjxKQUDb4rqLd8da_4VrY8yBiJ_3xAfNJo/edit#gid=0


 koolis tagatakse isikukaitsevahendid (võib tulla ka oma isikliku (korduvkasutatava) maski või visiiriga), ruumide desinfitseerimine ja õhutamine, koolilõuna;


 vastavalt kooli õppekavale hinnatakse õpilasi kokkuvõtvalt numbriliste hinnetega, erandiks on 3. trimester, kus võib kasutada arvestatud/mittearvestatud hinnangut;


 aastahinne pannakse välja kolme trimestri hinnete ja hinnangute kokkuvõtteks, kus oluline kaal on 1. ja 2. trimestri hinnetel;


 õpilaste käitumisele III trimestril hinnangut ei anta;


 hoolsuse hindamise aluseks on suhtumine õppetöösse, milles kajastub eelkõige õpilase kohusetunne ja kokkulepete täitmine;


 õppeaasta lõpeb 1.- 8. klassile 5. juunil, ühist õppeaasta lõpetamist kogu kooli õpilastega sel õppeaastal ei toimu;


 õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise või täiendavale õppetööle jätmise;


 loovtööde kaitsmine toimub 28.mail 10.00 üleval saalis;


 9. klassi viimane koolipäev on 27. mai, millele järgneb vajadusel täiendav õppetöö neile, kellele ei saa välja panna positiivseid aastahindeid;


 klassiekskursioone sel kevadel ei toimu;


 2019/2020 õppeaastal 9.klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel;


 13.juunil toimub 9.klassi lõpuaktus kooli võimlas. Arvestatakse Eesti Vabariigi poolt kehtestatud tingimustega. Aktusele oodatakse lõpetaja kahe pereliikmega;


 õpikute tagastamine ajavahemikus 1. – 6. juuni (täpsema info edastab raamatukogu juhataja Stuudiumisse).