Põhiväärtused

Meie visioon

Holstre Kool on kaasaegse õpikeskkonnaga isiksuse arengut toetav kool.

 

Meie missioon

Toetame õpilase kujunemist elus toimetulevaks, oma võimeid tajuvaks, arenemisvõimeliseks isiksuseks. Kool on kogukonna hariduslik- kultuuriline eestvedaja ja suunaja. Koolis väärtustatakse loovust, innovaatilisust, traditsioone ja kodukohta.

 

Meie põhiväärtused

 

Avaldatud 07.10.2019. Viimati muudetud 26.05.2021.