Koolielu

Hoolekogu


Hoolekogu koosseis 2021/2022 õ.-a.:

1. Katrin Reimo – vanemate esindaja, hoolekogu esimees;  hoolekogu@holstrekool.ee

2. Tiia Juus – vanemate esindaja, hoolekogu sekretär;

3. Krister Kivistik – vanemate esindaja;

4. Maret Tammleht – vanemate esindaja;

5. Tiia Mettus – vanemate esindaja;

6. Anne-Grete Noormets – vanemate esindaja;

7. Tambet Holmberg – vanemate esindaja;

8. Evelin Laanemäe – vanemate esindaja;

9. Maarika Tafenau – vanemate esindaja;

10. Ditmar Martinson – vanemate esindaja;

11. Irma Tooming – õpetajate esindaja;

12. Maie Mees-Reial – lasteaia õpetajate esindaja;

13. Mirtel Lensin – õpilaste esindaja;

14. Loit Kivistik – kooli pidaja esindaja– kooli pidaja esindaja

 

 

Hoolekogu 2021/2022 õ.-a. tegevuskava

 

Kohtutakse kord kuus ja vajadusel korraldatakse elektrooniliselt.

Osalemine kooli ja lasteaia üritustel, aktiivne huvi käekäigu kohta. Koolitundide külastus lahtisteuste raames.

Uute hoolekogu liikmete valimine – lastevanemate koosolek

2021/2022 õ.a. hoolekogu võtab vaatluse alla lasteaia. Vaadatakse üle mänguväljak, ruumid ja tegevustekava. Tehakse koostööd lastevanemate ja lasteaiaga. Hoolekogu aitab koostada kevadel 2022 rahulolu küsimustiku, mida saaks kasutada ka tulevatel aastatel ja võrrelda varasemaga. Küsimustik koosneb küsimustest, mis on suunatud lastele, lastevanematele ja õpetajatele.

2022 Jaanuar/veebruar: jooksvalt ülevaate saamine õppe- ja kasvatustegevusest.

Osalemine kooli arengukava ettevalmistamisel ja arvamuse andmine selle kohta enne kinnitamist.

Arvamuse andmine arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta.

Aasta õpetaja kandidaadi esitamine (rahulolu küsitluse tulemuste põhjal)

Osalemine kooli arengukava ettevalmistamisel ja arvamuse andmine selle kohta enne kinnitamist.

Kokkuvõte 2021/2022 õppekasvatus tööst, ettevalmistused sügiseseks vastuvõtuks.

Hoolekogu koosseis 2021/2022 õ.-a.:

1. Katrin Reimo – vanemate esindaja, hoolekogu esimees;  hoolekogu@holstrekool.ee

2. Tiia Juus – vanemate esindaja, hoolekogu sekretär;

3. Krister Kivistik – vanemate esindaja;

4. Maret Tammleht – vanemate esindaja;

5. Tiia Mettus – vanemate esindaja;

6. Anne-Grete Noormets – vanemate esindaja;

7. Tambet Holmberg – vanemate esindaja;

8. Evelin Laanemäe – vanemate esindaja;

9. Maarika Tafenau – vanemate esindaja;

10. Ditmar Martinson – vanemate esindaja;

11. Irma Tooming – õpetajate esindaja;

12. Maie Mees-Reial – lasteaia õpetajate esindaja;

13. Mirtel Lensin – õpilaste esindaja;

14. Loit Kivistik – kooli pidaja esindaja– kooli pidaja esindaja

 

 

Hoolekogu 2021/2022 õ.-a. tegevuskava

 

Kohtutakse kord kuus ja vajadusel korraldatakse elektrooniliselt.

Osalemine kooli ja lasteaia üritustel, aktiivne huvi käekäigu kohta. Koolitundide külastus lahtisteuste raames.

Uute hoolekogu liikmete valimine – lastevanemate koosolek

2021/2022 õ.a. hoolekogu võtab vaatluse alla lasteaia. Vaadatakse üle mänguväljak, ruumid ja tegevustekava. Tehakse koostööd lastevanemate ja lasteaiaga. Hoolekogu aitab koostada kevadel 2022 rahulolu küsimustiku, mida saaks kasutada ka tulevatel aastatel ja võrrelda varasemaga. Küsimustik koosneb küsimustest, mis on suunatud lastele, lastevanematele ja õpetajatele.

2022 Jaanuar/veebruar: jooksvalt ülevaate saamine õppe- ja kasvatustegevusest.

Osalemine kooli arengukava ettevalmistamisel ja arvamuse andmine selle kohta enne kinnitamist.

Arvamuse andmine arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta.

Aasta õpetaja kandidaadi esitamine (rahulolu küsitluse tulemuste põhjal)

Osalemine kooli arengukava ettevalmistamisel ja arvamuse andmine selle kohta enne kinnitamist.

Kokkuvõte 2021/2022 õppekasvatus tööst, ettevalmistused sügiseseks vastuvõtuks.