Hoolekogu


Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

Reelika Pevgonen - vanemate esindaja
Vello Juur - vanemate esindaja
Tiia Juus - vanemate esindaja
Maret Tammleht - vanemate esindaja
Tiia Mettus - vanemate esindaja
Kätlin Kangur - vanemate esindaja
Krister Kivistik - vanemate esindaja
Katrin Reimo - vanemate esindaja
Pille Pikner-Vaiksaar - vanemate esindaja
Irma Tooming - õpetajate esindaja
Anett Põldsaar - õpetajate esindaja
Mirtel Lensin - õpilasesinduse esindaja
Loit Kivistik - kooli pidaja esindaja

 

Viljandi Vallavalitsuse korraldus - Holstre Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

Hoolekogu koosolekud:

Kuupäev Koosoleku teemad

25.08.2020

 1. Direktori kokkuvõte mis suvel tehtud ja mis uue õppeaastal ees.
 2. Hoolekogu 2020/2021 õ.a. tegevuste planeerimine (töökava)

 

26.10.2020

 1. Direktori jooksvate teemade ettekanne ja arutelu.
 2. Uue hoolekogu esimehe valimine
 3. Hoolekogu liikmete nimekirja kinnitamine.

04.12.2020

 1. Kokkuvõte kuidas läks Holstre Kooli struktuuri muudatustega.
 2. Holstre Kooli Kodukord Lisa 2  DISTANTSÕPPE KORRALDAMINE.
 3. Jooksev info.

Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

Reelika Pevgonen - vanemate esindaja
Vello Juur - vanemate esindaja
Tiia Juus - vanemate esindaja
Maret Tammleht - vanemate esindaja
Tiia Mettus - vanemate esindaja
Kätlin Kangur - vanemate esindaja
Krister Kivistik - vanemate esindaja
Katrin Reimo - vanemate esindaja
Pille Pikner-Vaiksaar - vanemate esindaja
Irma Tooming - õpetajate esindaja
Anett Põldsaar - õpetajate esindaja
Mirtel Lensin - õpilasesinduse esindaja
Loit Kivistik - kooli pidaja esindaja

 

Viljandi Vallavalitsuse korraldus - Holstre Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

Hoolekogu koosolekud:

Kuupäev Koosoleku teemad

25.08.2020

 1. Direktori kokkuvõte mis suvel tehtud ja mis uue õppeaastal ees.
 2. Hoolekogu 2020/2021 õ.a. tegevuste planeerimine (töökava)

 

26.10.2020

 1. Direktori jooksvate teemade ettekanne ja arutelu.
 2. Uue hoolekogu esimehe valimine
 3. Hoolekogu liikmete nimekirja kinnitamine.

04.12.2020

 1. Kokkuvõte kuidas läks Holstre Kooli struktuuri muudatustega.
 2. Holstre Kooli Kodukord Lisa 2  DISTANTSÕPPE KORRALDAMINE.
 3. Jooksev info.