Koolielu

Õpilasesindus


Kontakt: holstreopilasesindus@gmail.com

 

2021/2022 õppeaastal kuuluvad Holstre Kooli õpilasesindusse

Jaroslav (4. klass)

Ako (5. klass)

Laura (6. klass)

Janell (7. klass)

Reena (8. klass)

Mirtel (9. klass) (ÕE president)

 

 

Holstre Kooli õpilasesinduse põhieesmärgiks on kaitsta meie õpilaste huve ja õigusi ning esindada neid kooli, kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

Õpilasesindus lahendab õpilaste probleeme, võtab sõna kooli arengukava ja kodukorra osas ning korraldab kooli sündmusi, nagu nt poiste päev, sõbrapäev, tüdrukute päev, pallipäev jm

 

ÕE põhikiri 

 

 

Kontakt: holstreopilasesindus@gmail.com

 

2021/2022 õppeaastal kuuluvad Holstre Kooli õpilasesindusse

Jaroslav (4. klass)

Ako (5. klass)

Laura (6. klass)

Janell (7. klass)

Reena (8. klass)

Mirtel (9. klass) (ÕE president)

 

 

Holstre Kooli õpilasesinduse põhieesmärgiks on kaitsta meie õpilaste huve ja õigusi ning esindada neid kooli, kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

Õpilasesindus lahendab õpilaste probleeme, võtab sõna kooli arengukava ja kodukorra osas ning korraldab kooli sündmusi, nagu nt poiste päev, sõbrapäev, tüdrukute päev, pallipäev jm

 

ÕE põhikiri