Õppetöö

ÕppenõukoguÕPPENÕUKOGU

 1.  Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
 2.  Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.
 3.  Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

 

HOLSTRE KOOLI ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN AASTAKS 2020/2021

 

28. september 2020

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. 2021 aasta eelarve tutvustamine
 3. Õpiabi-,pikapäevarühma ja  logopeedi tundidesse ja individuaalõppele viidavate õpilaste nimekirjade arutelu (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)
 4. Loovtööde juhendi parandused ja uuendused
 5. Õpilasele (7.klass) vajadusest tingitud kohandatud õppe korraldamine.
 6. Ettepanek Waldorfkoolist õppijatele teha erisus I trimestri hindamisel.

                   

30. november 2020

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte I trimestril
 2. Tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)

 

01. veebruar 2021

 1. II poolaasta ürituste plaani ülevaatamine ja kinnitamine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. 9.klassi valikeksmi kinnitamine
 3. Dokumentide kinnitamine

15. märts 2021

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte II trimestril
 2. Tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)
 3. 7. ja 8. klassile tasemetööde määramine.

 

17. mai 2021

 1. 9.kl eksamitele lubamine

 

08. juuni 2021

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte III trimestril
 2. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte õ.a. 2020/2021
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)

 

17. juuni 2021

 1. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)

 

30. august 2021

 1. 2020/2021 õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. Õppe –ja kasvatustöö eesmärgid 2021/2022 õa. (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 3. Trimestri aegade kinnitamine 2021/2022 õppeaastaks (Holstre kooli õppekava üldosa)
 4. Holstre Kooli 2021/22 õa üldtööplaani kinnitamine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)

 

ÕPPENÕUKOGU

 1.  Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
 2.  Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.
 3.  Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

 

HOLSTRE KOOLI ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN AASTAKS 2020/2021

 

28. september 2020

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. 2021 aasta eelarve tutvustamine
 3. Õpiabi-,pikapäevarühma ja  logopeedi tundidesse ja individuaalõppele viidavate õpilaste nimekirjade arutelu (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)
 4. Loovtööde juhendi parandused ja uuendused
 5. Õpilasele (7.klass) vajadusest tingitud kohandatud õppe korraldamine.
 6. Ettepanek Waldorfkoolist õppijatele teha erisus I trimestri hindamisel.

                   

30. november 2020

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte I trimestril
 2. Tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)

 

01. veebruar 2021

 1. II poolaasta ürituste plaani ülevaatamine ja kinnitamine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. 9.klassi valikeksmi kinnitamine
 3. Dokumentide kinnitamine

15. märts 2021

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte II trimestril
 2. Tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)
 3. 7. ja 8. klassile tasemetööde määramine.

 

17. mai 2021

 1. 9.kl eksamitele lubamine

 

08. juuni 2021

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte III trimestril
 2. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte õ.a. 2020/2021
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)

 

17. juuni 2021

 1. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)

 

30. august 2021

 1. 2020/2021 õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. Õppe –ja kasvatustöö eesmärgid 2021/2022 õa. (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 3. Trimestri aegade kinnitamine 2021/2022 õppeaastaks (Holstre kooli õppekava üldosa)
 4. Holstre Kooli 2021/22 õa üldtööplaani kinnitamine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)