Kool

ÕppenõukoguÕPPENÕUKOGU

 1.  Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
 2.  Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.
 3.  Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

HOLSTRE KOOLI ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN AASTAKS 2019/2020

16. september 2019

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Arengukava 2020-2025 viimane lugemine ja kinnitamine
 3. 2020 aasta eelarve lugemine
 4. Õpiabi-, logopeedi tundidesse ja individuaalõppele viidavate õpilaste nimekirjade arutelu (Holstre Kooli õppekava      kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)

                   

28. november 2019

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte I trimestril
 2. Tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)

03. veebruar 2020

 1. II poolaasta ürituste plaani ülevaatamine ja kinnitamine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. 9.klassi valikeksmi kinnitamine
 3. Dokumentide kinnitamine

09. märts 2020

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte II trimestril
 2. Tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)
 3. 7. ja 8. klassile tasemetööde määramine.

 

27. mai 2020

 1. 9.kl eksamitele lubamine

03. juuni 2020

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte III trimestril
 2. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte õ.a. 2019/2020
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)

 

11. juuni 2020

 

 1. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)

 

27. august 2020

 1. 2019/2020 õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. Õppe –ja kasvatustöö eesmärgid 2020/2021 õa. (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 3. Trimestri aegade kinnitamine 2020/2021 õppeaastaks (Holstre kooli õppekava üldosa)
 4. Holstre Kooli 2020/21 õa üldtööplaani kinnitamine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)

ÕPPENÕUKOGU

 1.  Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
 2.  Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.
 3.  Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

HOLSTRE KOOLI ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN AASTAKS 2019/2020

16. september 2019

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Arengukava 2020-2025 viimane lugemine ja kinnitamine
 3. 2020 aasta eelarve lugemine
 4. Õpiabi-, logopeedi tundidesse ja individuaalõppele viidavate õpilaste nimekirjade arutelu (Holstre Kooli õppekava      kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)

                   

28. november 2019

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte I trimestril
 2. Tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)

03. veebruar 2020

 1. II poolaasta ürituste plaani ülevaatamine ja kinnitamine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. 9.klassi valikeksmi kinnitamine
 3. Dokumentide kinnitamine

09. märts 2020

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte II trimestril
 2. Tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)
 3. 7. ja 8. klassile tasemetööde määramine.

 

27. mai 2020

 1. 9.kl eksamitele lubamine

03. juuni 2020

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte III trimestril
 2. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte õ.a. 2019/2020
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)

 

11. juuni 2020

 

 1. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)

 

27. august 2020

 1. 2019/2020 õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. Õppe –ja kasvatustöö eesmärgid 2020/2021 õa. (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 3. Trimestri aegade kinnitamine 2020/2021 õppeaastaks (Holstre kooli õppekava üldosa)
 4. Holstre Kooli 2020/21 õa üldtööplaani kinnitamine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)