Meie koolist

PõhiväärtusedMeie visioon

Holstre Kool on kaasaegse õpikeskkonnaga isiksuse arengut toetav kool.

 

Meie missioon

Toetame õpilase kujunemist elus toimetulevaks, oma võimeid tajuvaks, arenemisvõimeliseks isiksuseks. Kool on kogukonna hariduslik- kultuuriline eestvedaja ja suunaja. Koolis väärtustatakse loovust, innovaatilisust, traditsioone ja kodukohta.

 

Meie põhiväärtused

 

Meie visioon

Holstre Kool on kaasaegse õpikeskkonnaga isiksuse arengut toetav kool.

 

Meie missioon

Toetame õpilase kujunemist elus toimetulevaks, oma võimeid tajuvaks, arenemisvõimeliseks isiksuseks. Kool on kogukonna hariduslik- kultuuriline eestvedaja ja suunaja. Koolis väärtustatakse loovust, innovaatilisust, traditsioone ja kodukohta.

 

Meie põhiväärtused