Holstre Kooli visioon ja missioon


Visioon

Holstre Kool on kaasaegse õpikeskkonnaga isiksuse arengut toetav kool.

 

Missioon

Toetame õpilase kujunemist elus toimetulevaks, oma võimeid tajuvaks, arenemisvõimeliseks isiksuseks. Kool on kogukonna hariduslik- kultuuriline eestvedaja ja suunaja. Koolis väärtustatakse loovust, innovaatilisust, traditsioone ja kodukohta.

Visioon

Holstre Kool on kaasaegse õpikeskkonnaga isiksuse arengut toetav kool.

 

Missioon

Toetame õpilase kujunemist elus toimetulevaks, oma võimeid tajuvaks, arenemisvõimeliseks isiksuseks. Kool on kogukonna hariduslik- kultuuriline eestvedaja ja suunaja. Koolis väärtustatakse loovust, innovaatilisust, traditsioone ja kodukohta.