Ajalehe projekt

Loomise kuupäev 30.12.2021

Holstre kooli III kooliastme õpilased tutvuvad ajakirjanduse nippidega, sest valmimas on kooli ajaleht.  Tegemist on õppeainete lõimimisega projektõppe meetodil, mida Holstre koolis katsetatame seoses osalusega Tulevikukooli programmis ning   projektis „Toetava koolikultuuri arendamine ja kaasaegse õpikäsituse rakendamine“.

Marika Kivistik

 

„Teemapõhine õpe Holstre koolis ehk kuidas valmib kooli ajaleht“

Teksti autorid: Holstre kooli 7. ja 9. klass

Holstre kooli 3. kooliastme õpilaste projektõppe tegevuste tulemusena  ilmub emakeelepäevaks ehk  14. märtsiks kooli ajaleht.

Esmaspäeval 13. detsembril toimuski avaüritus. Kooli külastasid Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala tudeng Lisa-Batricia Karu ning  Viljandi valla avalike suhete nõunik Raivo Lott ja avalike suhete spetsialist Martin Raid. 

Enne külaliste saabumist töötasime  gruppides, sest tutvuti erinevate eesti ajalehtedega, ülesandeks oli  väljaanded  liigitada erinevate kategooriate alusel. Seejärel kirjutasime küsimusi, mis ajakirjanduse teemal esile kerkisid.  Lisa-Batricia rääkis, kus ajakirjandust õppida saaks, millised võimalused on lõpetanutel tööturul ning vastas ka õpilaste küsimustele.

Järgmisteks külalisteks olid Viljandi valla avalike suhete valdkonna töötajad Martin Raid ja Raivo Lott. Nemad tutvustasid valla ajalehe valmimise protsessi alates uudise kirjutamisest kuni ajalehe väljaandmiseni. Samuti rääkisid nad, kuidas uudis võib levida,   kui kasutada õigeid võtteid. Näitena toodi lugu valla remonditud mõisalasteaiast, millest klipp jõudnud isegi Saksamaa ajakirjandusse.

Eelnevalt kirjutatud  küsimustele saime vastuseid ka valla ajalehe tegijatelt.

Tänutäheks andsime külalistele meie kooli 2022.a. kunstikalendri.

Edasi saame külaliste esitlustest saadud nõuannete ja teadmistega astuda järgmisi samme ehk hakata tegelema  ajalehele nime mõtlemisega, seejärel toimetuse, rubriikide ning  sisu loomisega. Õppetunnid ajakirjanduse ja ajalehe teemadel möödusid kiiresti ning tekitasid soovi lugeda oma tehtud ja  loodud koolilehte.

Viimati muudetud 30.12.2021.