Õpetajate tegus koolivaheaeg

Loomise kuupäev 26.02.2020

Samal ajal kui õpilased koolivaheaega peavad ja puhkavad, on õpetajatel toimekad päevad. Täiendatakse tööplaane, planeeritakse arenguvestlusi ja tehakse kokkuvõtteid õpilaste edasijõudmise kohta õppeainetes.

Kesknädalal käisime aga sootuks koos kogemusi hankimas.

Külastasime Ruusa Põhikooli ja Tartu Erakooli Tera. Mõlemas koolis võeti meid soojalt vastu. Ruusal uurisime, kuidas on nende koolil läinud osalemisega Liikuma Kutsuva Kooli projektis. Meile korraldati töötoad, millest saime palju huvitavaid ideid nii tundide, kui ka vahetundide sisustamiseks. Sellest olulisemgi veel on see, et saime koos ideedega kaasa palju indu alustada samas projektis osalemist juba sellel sügisel. 

Tartu Erakool Tera (Lõuna Tera) vaimustas meid oma ilusa uue maja ja uuendusliku õppekorraldusega. Meile tutvustati maja ja klassiruume. Kuna ka Tera kool osaleb projektis Liikuma Kutsuv Kool, saime sealtki selles osas üht-teist "kõrva taha panna". 

Täname, Ruusa Põhikool ja Tartu Lõuna Tera, meeldiva vastuvõtu eest! Teie juures oli tore olla.

Viimati muudetud 16.03.2020.