Sallivusnädal

Loomise kuupäev 30.12.2021

Sallivus on tõsine ja vajalik teema nii koolis kui väljaspool seda. Õpilasesindus võttis plaani seda teemat lähemalt käsitleda. Huvijuhi eestvedamisel viidi läbi sallivusega seonduv küsitlus, et kaardistada olukorda meie koolis. Üldiselt olid tulemused head. Tunti, et üksteisesse suhtutakse hästi nii õpilaste kui õpetajate vahel ja sallimastust ei ole märgata. Siiski oli paar vastust, milles vastaja tundis, et teda ei sallita. Oleks hea kui meie koolis ei ole ühtegi inimest, kes peaks end halvasti tundma. Seepärast peame püüdma koolikeskkonda veelgi sallivamaks muuta.

Nädala algas foorumteatri töötubadega 4.-6. ja 7.-9. klassile. Töötubasid viis käbi MTÜ Foorumteater ja teoks said need tänu huvijuhi poolt Salliva Kooli programmile kirjutatud rahataotluse. Lapsed olid töötubades aktiivsed, avatud ja töötasid kaasa. Nende tagasiside oli igati positiivne.

Nädala jooksul said soovijad riputada pabersüdamel sallivuspuu otsa oma mõtte teemal: mida mina saan teha, et sallivam olla? Klassiga koos aga valmistati nädala lõpuks plakat „Mida saame klassiga teha, et kõikdel oleks koolis hea olla?“. Sallivuspuu leidis tee ka meie jõulupeole ja kaunistas lavakujundust

Õpetajad pöörasid sel nädalal rohkem tähelepanu meeskonna-, grupi- ja paaristöödele.

Õpilasesindust ootab uuel aastal ees nädala analüüs ja kokkuvõtete tegemine. See on teema, mida ei saa jutuks võtta vaid korra aastas. Nii tuleb sellega tegelda ka edaspidi.

Viimati muudetud 30.12.2021.