Uued projektid meie koolis

Loomise kuupäev 25.03.2021

SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond toetavad Holstre kooli projekti "Toetava koolikultuuri arendamine ja uueneva õpikäsituse rakendamine Holstre Koolis" summas 10 000 €. Periood on 12 kuud (30.04.2021-25.04.2022) 

Eesmärgiks on  õppija arengu toetamine kaasaegsest õpikäsitusest lähtuvalt, lõimitud õppe rakendamine, õppekava uuendamine. Õpetajad on ühise meeskonnana omandamas teadmisi õppija- ja õppimiskesksest koolikultuurist; muutunud õpikäsitusest, muutunud rollidest. Tundes kaasaegseid teooriad (õppimise alusprotsessid, õpimotivatsiooni ja pingutuse juhtimine jne)  suudavad õpetajad kujundada õppimiseks soodsat ja julgustavat, õppijast lähtuvat keskkonda.

Projekti käigus  läbib kooli töötajaskond  kaks täiendkoolitust, see hõlmab 8 koolituspäeva,  toimuvad kollektiivisisesed õpitoad, et rakendada saadud teadmisi praktikas, toimub ühepäevane meeskondlik õppekäik Tartu TeRa õppeasutustesse.

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) toetavad  meie projekti  "Köögivilja teekond söögilauale läbi praktilise tegevuse" kooli piima ja kooli puu- ja juurvilja toetavate tegevuste kava raames. Projekti toimumisaeg:  aprill-juuni 2021a. Toetus summa 1078.00 EUROT

Holstre Kooli projekt on kaheosaline:

1. lasteaialaste projekti nimi on "Köögivilja teekond söögilauale läbi praktilise tegevuse"

Eesmärgid: külastad kohalikku ettevõtet Holstre aiand, kasvatada ise erinevaid köögivilju ja avada väike smuutikohvik, millele eelneb retseptivõistlus.

Tulem: lapsed on läbi praktilise tegevuse saanud teada kuidas seemnest kasvab taim, valmivad peredes smuuti retseptid, mille hulgast vanemad ja lapsed leiavad erinevaid smuutisid proovides omale meeldiva tervisliku kosutava joogi.

2. koolilaste (1.-5. klass õpilased) projekti nimi on "Piima teekond toidulauale" 

Eesmärk: tutvuda Nopri Talu toidutootmisega.

Tulemus: Lapsed saavad teadmisi piimast ja selle tähtsusest meie toidulaual ning kuidas ja kust see meie toidulauale jõuab. Lapsed oskavad tunnetada, väärtustada ja hoida loodust, kultuuritraditsioone, ning väärtustada täisväärtuslikku toitu. Lapsed oskavad saadud teadmisi igapäevaelus kasutada. 

 

 

Viimati muudetud 07.11.2021.